COVID-19

Vážení klienti, priatelia,


s ohľadom na súčasnú situáciu v krajine a vývoj v súvislosti so šírením vírusového ochorenia s označením COVID – 19 zoberte, prosím, na vedomie, že pred dvomi týždňami sme zodpovedne prijali súbor organizačných a technických opatrení, cieľom ktorých je eliminovať riziko šírenia nákazy v spoločnosti a ochrana zdravia všetkých našich kolegov, spolupracovníkov a klientov. Pracujeme z domu a naše technické riešenia nám umožňujú vykonávať svoju prácu plnohodnotne a na kvalitatívnej úrovni, na akú ste u nás zvyknutí. Všetci advokáti a koncipienti sú zastihnuteľní na svojich emailových adresách, a pokiaľ nedisponujete ich mobilným telefónnym číslom, kontaktujte, prosím, našu recepciu na tel. č. +421 2 577 88 800, 810,  k dispozícii sme tiež na adrese office@skubla.sk.


Držme si palce, nech nasledujúce týždne ustojíme všetci aj so svojimi kolegami a blízkymi v zdraví.


Právny tím advokátskej kancelárie Škubla & Partneri