chcem právnu službu v oblasti

novinky

Právne poradenstvo pri predaji bytov SKY PARK

o nás Naša kancelária poskytuje komplexné právne poradenstvo klientovi v súvislosti s developmentom a realizáciou výnimočného rezidenčného a administratívneho projektu v centre Bratislavy, navrhnutého svetoznámou architektkou Zahou Hadid. Právne poradenstvo zahŕňalo aj prípravu a pripomienkovanie zmluvnej dokumentácie v súvislosti s predajom rezidenčných jednotiek verejnosti. Okrem toho poskytujeme klie...

Komplexné poradenstvo v realitných projektoch Rosum a Nová Terasa II

o nás Advokátska kancelária Škubla & Partneri poskytovala v roku 2016 právne poradenstvo významnému developerovi v súvislosti s výstavbou a financovaním viacerých realitných projektov v Bratislave a v Košiciach.Medzi tieto projekty patril i projekt administratívnej budovy Rosum – office centrum, nachádzajúci sa v širšom centre hlavného mesta. Projekt má okrem atraktívnych kancelárskych priestorov ...

Nové civilno-procesné kódexy

právne Od 1. júla 2016 nadobudli účinnosť tri nové civilno-procesné kódexy, ktoré sú výsledkom rekodifikácie občianskeho práva procesného a nahrádzajú zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok a to zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok a zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok. Úplne nová p...

Škubla & partneri

advokátska kancelária


Advokátska kancelária Škubla & Partneri je jedna z najväčších kancelárii na Slovensku.


Blízky vzťah ku klientom a detailné poznanie fungovania biznisu našich klientov považujeme za kľúčové pre adresné a praktické riešenia.

spectator
Škubla & Partneri s.r.o.

Digital Park II, Einsteinova 25
85101 Bratislava


tel.: +421 (2) 577 88 800, 810
fax: +421 (2) 577 88 055
e-mail: