chcem právnu službu v oblasti

novinky

EÚ predstavila prvý komplexný návrh regulácie umelej inteligencie na svete

PRÁVNE Európska komisia („Komisia“) predstavila tzv. Akt o umelej inteligencii (Artificial Intelligence Act, „AIA“), čím nadviazala na predchádzajúce iniciatívy v oblasti umelej inteligencie („UI“), ktoré začali v r. 2018 oznámením Komisie „Umelá inteligencia pre Európu“ (A...

Novela zákona o obchodnom registri

PRÁVNE Dňa 7.7.2023 nadobudol účinnosť zákon č. 268/2023 Z. z., ktorým sa okrem iného mení a dopĺňa aj zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri.

Zmeny v úprave nesprávneho úradného postupu a primeraného finančného zadosťučinenia

PRÁVNE Dňa 1.7.2023 nadobudol účinnosť zákon č. 239/2023 Z.z., ktorý novelizoval zákon č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov aj zákon č. 514/2003 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov v znení nesko...

10 largerst local law firms 10 largerst ligitation & arbitation law firms 10 largerst local Banking & Finance law firms EMEA 2023 IFLR 1000

Škubla & partneri

advokátska kancelária

Advokátska kancelária Škubla & Partneri je jedna z najväčších kancelárii na Slovensku. 

Blízky vzťah ku klientom a detailné poznanie fungovania biznisu našich klientov považujeme za kľúčové pre adresné a praktické riešenia.

FIRST LAW INTERNATIONAL

Sme členom elitnej globálnej siete First Law International („FLI NET“) združujúcej viac ako 80+ nezávislých advokátskych kancelárií, podľa Chambers & Partners/Legal 500 poskytujúcich svojim klientom komplexnú škálu právnych služieb na najvyššej úrovni.

Škubla & Partneri s.r.o.

Digital Park II, Einsteinova 25
851 01 Bratislava


tel.: +421 (2) 577 88 800, 810
fax: +421 (2) 577 88 055
e-mail: