chcem právnu službu v oblasti

novinky

Ocenenia od The Legal 500 pre Škubla & Partneri

o nás Sme poctení, že môžeme oznámiť vynikajúce výsledky, ktoré sme dosiahli v hodnotení The Legal 500 EMEA 2018 edition. Naša advokátska kancelária bola vyhodnotená ako odporúčaná kancelária v právnych oblastiach: Komerčné a korporátne právo, M&A, Spory a arbitráž, Nehnuteľnosti a stavebníctvo. Zároveň sme hrdí na to, že piati advokáti získali individuálne hodnotenie. Martin Š...

Certifikát o absolvovaní školenia o dohľade nad dodržiavaním protikorupčnej legislatívy

o nás S potešením oznamujeme, že sme úspešne absolvovali celodenné certifikované školenie zamerané na prehĺbenie znalostí našich advokátov v oblasti regulácie zameranej na boj s legalizáciou príjmov z trestnej činnosti v rámci americkej, britskej, EU, OECD a slovenskej legislatívy. Obsahovo intenzívne školenie zahŕňalo informácie o aktuálnom legislatívnom dian...

Pro bono

o nás V súčinnosti so Slovenskou katolíckou charitou poskytujeme právnu pomoc obetiam trestných činov ohrozujúcich život, zdravie a postihujúcich ľudskú dôstojnosť. Ide o osoby, v mnohých prípadoch o deti, ktoré ako obete trestnej činnosti utrpeli morálnu, ako aj majetkovú škodu a spravidla bolo hrubým spôsobom zasiahnuté do ich ľudskej dôstojnosti. Naša spoločnosť zastupuje tieto obete trestnej činnost...

The Slovak Spectator The legal 500 Emea

Škubla & partneri

advokátska kancelária

Advokátska kancelária Škubla & Partneri je jedna z najväčších kancelárii na Slovensku. 

Blízky vzťah ku klientom a detailné poznanie fungovania biznisu našich klientov považujeme za kľúčové pre adresné a praktické riešenia.

Sme členom elitnej globálnej siete First Law International („FLI NET“) združujúcej viac ako 80+ nezávislých advokátskych kancelárií, podľa Chambers & Partners/Legal 500 poskytujúcich svojim klientom komplexnú škálu právnych služieb na najvyššej úrovni.

  • právnicka firma roka 2018
  • právnicka firma roka 2017
  • právnicka firma roka 2017
  • právnicka firma roka 2017
  • právnicka firma roka 2017
  • právnicka firma roka 2017
Škubla & Partneri s.r.o.

Digital Park II, Einsteinova 25
85101 Bratislava


tel.: +421 (2) 577 88 800, 810
fax: +421 (2) 577 88 055
e-mail: