chcem právnu službu v oblasti

novinky

Ocenenia pre AK Škubla & Partneri od The Legal 500

o nás Sme hrdí na to, že naša AK získala viaceré ocenenia od prestížnej medzinárodnej ratingovej agentúry The Legal 500 so sídlom v Londýne, ktorá pravidelne hodnotí úroveň poskytovaných právnych služieb na Slovensku a vo svete. The Legal 500 nás vo svojom aktuálnom hodnotení označila ako Leading Firm v oblasti Komerčné a korporátne právo, M&A a Leading Firm v oblasti Spory a arbitráž. Dva...

Právnická firma roka 2017

o nás Za významný úspech považujeme výsledky 5. ročníka súťaže Právnická firma roka 2017 usporiadanej Týždenníkom TREND v spolupráci s EPRAVO.SK. Naša AK bola vyhlásená ako odporúčaná advokátska kancelária pre oblasť Hospodárskej súťaže, odporúčaná advokátska kancelária pre oblasť Developerských projektov a nehnuteľností, odporúčaná advokátska kancelária pre oblasť Fúzií a akvizícií, odporúčaná advokáts...

Pro bono

o nás V súčinnosti so Slovenskou katolíckou charitou poskytujeme právnu pomoc obetiam trestných činov ohrozujúcich život, zdravie a postihujúcich ľudskú dôstojnosť. Ide o osoby, v mnohých prípadoch o deti, ktoré ako obete trestnej činnosti utrpeli morálnu, ako aj majetkovú škodu a spravidla bolo hrubým spôsobom zasiahnuté do ich ľudskej dôstojnosti. Naša spoločnosť zastupuje tieto obete trestnej činnost...

Škubla & partneri

advokátska kancelária


Advokátska kancelária Škubla & Partneri je jedna z najväčších kancelárii na Slovensku.


Blízky vzťah ku klientom a detailné poznanie fungovania biznisu našich klientov považujeme za kľúčové pre adresné a praktické riešenia.

ocenenie ocenenie
Škubla & Partneri s.r.o.

Digital Park II, Einsteinova 25
85101 Bratislava


tel.: +421 (2) 577 88 800, 810
fax: +421 (2) 577 88 055
e-mail: