chcem právnu službu v oblasti

novinky

OCENENIA OD THE LEGAL 500 PRE ŠKUBLA & PARTNERI

o nás Sme poctení, že môžeme oznámiť vynikajúce výsledky, ktoré sme dosiahli v hodnotení The Legal 500 EMEA 2018 edition. Naša advokátska kancelária bola vyhodnotená ako odporúčaná kancelária v právnych oblastiach: Komerčné a korporátne právo, M&A, Spory a arbitráž, Nehnuteľnosti a stavebníctvo. Zároveň sme hrdí na to, že piati advokáti získali individuálne hodnotenie. Martin Š...

Právnická firma roka 2017

o nás Za významný úspech považujeme výsledky 5. ročníka súťaže Právnická firma roka 2017 usporiadanej Týždenníkom TREND v spolupráci s EPRAVO.SK. Naša AK bola vyhlásená ako odporúčaná advokátska kancelária pre oblasť Hospodárskej súťaže, odporúčaná advokátska kancelária pre oblasť Developerských projektov a nehnuteľností, odporúčaná advokátska kancelária pre oblasť Fúzií a akvizícií, odporúčaná advokáts...

Pro bono

o nás V súčinnosti so Slovenskou katolíckou charitou poskytujeme právnu pomoc obetiam trestných činov ohrozujúcich život, zdravie a postihujúcich ľudskú dôstojnosť. Ide o osoby, v mnohých prípadoch o deti, ktoré ako obete trestnej činnosti utrpeli morálnu, ako aj majetkovú škodu a spravidla bolo hrubým spôsobom zasiahnuté do ich ľudskej dôstojnosti. Naša spoločnosť zastupuje tieto obete trestnej činnost...

Škubla & partneri

advokátska kancelária


Advokátska kancelária Škubla & Partneri je jedna z najväčších kancelárii na Slovensku.


Blízky vzťah ku klientom a detailné poznanie fungovania biznisu našich klientov považujeme za kľúčové pre adresné a praktické riešenia.

ocenenie ocenenie
Škubla & Partneri s.r.o.

Digital Park II, Einsteinova 25
85101 Bratislava


tel.: +421 (2) 577 88 800, 810
fax: +421 (2) 577 88 055
e-mail: