Zásady používania súborov Cookies

Tieto zásady používania súborov cookies sa vzťahujú na webovú stránku https://www.skubla.sk/, ktorá je prevádzkovaná spoločnosťou Škubla & Partneri s. r. o., so sídlom Digital Park II, Einsteinova 25, Bratislava 851 01, IČO: 36 861 154, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 55759/B (ďalej len „cookies“). 

 

 

Tieto zásady môžeme priebežne aktualizovať aj bez upozornenia. Preto Vám odporúčame, aby ste sa pravidelne oboznamovali s ich znením.

 

Čo sú súbory cookies? 

 

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré pri návšteve webovej stránky ukladá prehliadač v počítači alebo inom zariadení návštevníka ako mobilný telefón či tablet. Súbory cookies okrem iného umožňujú webovej stránke rozpoznať zariadenie používateľa a zapamätať si určité informácie o Vašich reláciách počas Vášho pripojenia. Súbory cookies si pamätajú typ používaného prehliadača alebo zvolené nastavenia, ktoré zostávajú Vašimi predvolenými nastaveniami pri opakovanej návšteve webovej stránky zlepšujúcimi Váš užívateľský komfort. 

 

Na čo používame súbory cookies? 

 

Súbory cookies používame predovšetkým za účelom zabezpečenia bezproblémovej funkčnosti našej webovej stránky a za účelom zlepšenia našich služieb a Vášho zážitku z prezerania tejto webovej stránky. Tieto účely nám pomáha zabezpečiť najmä zber súhrnných štatistických údajov o počte návštevníkov a získavanie údajov o tom, ako sa táto webová stránka využíva, pričom na tieto účely používame súbory cookies tretích strán.  

 

Aké konkrétne typy súborov cookies používame? 

 

Na našej webovej stránke využívame nasledovné súbory cookies:

 

Dočasné súbory cookies

 

Tieto súbory cookies sú identifikujú Váš pohyb na našom webe, pričom ich funkcia spočíva v tom, že si Vás náš web pamätá počas toho, ako sa na ňom nachádzate. V momente kedy našu webovú stránku opustíte alebo zatvoríte webový prehliadač, tak sa tieto súbory cookies automaticky zmažú. V rámci kategórie dočasných súborov cookies používame na našej webovej stránke iba nevyhnutné súbory cookies.

 

    ·     Nevyhnutné súbory cookies

 

 

Tieto súbory cookies nezhromažďujú informácie a údaje, na základe ktorých by sme Vás, ako používateľa našej webovej stránky, vedeli individuálne identifikovať. Tieto súbory cookies sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti na našej webovej stránke. Vo webovom prehliadači môžete tieto súbory cookies blokovať, avšak upozorňujeme na to, že v takom prípade nemusí náš web alebo niektorého jeho časti správne fungovať.

 

·     Permanentné súbory cookies

 

Permanentné cookies zostávajú, na rozdiel od dočasných súborov cookies, uchované na Vašom harddisku (najdlhšia doba uchovávania je maximálne 2 roky od poslednej návštevy), pričom na ich uloženie nemá vplyv zatvorenie prehliadača alebo vypnutie počítača. Tieto cookies môžu obsahovať anonymný identifikátor Vášho prehliadača. V rámci kategórie permanentných súborov cookies používame na našej webovej stránke iba analytické súbory cookies

 

·     Analytické súbory cookies

 

Tieto súbory cookies nám pomáhajú získavať údaje týkajúce sa najmä návštev, pôvodu návštev a výkonnosti webu. Analytické cookies majú spoznať opakovanú návštevu nášho webu z rovnakého prehliadača na rovnakom zariadení a sledovať Vašu aktivitu pri prezeraní nášho webu. Tieto informácie nám následne pomáhajú rozpoznať technické problémy, ktoré sa môžu na našom webe vyskytnúť a taktiež aj efektivitu jednotlivých súčastí nášho webu, na základe čoho zdokonaľujeme navigáciu na našom webe a tým Váš užívateľský zážitok. 

 

Na našej webovej stránke používame analytické súbory cookies tretích strán. Cookies tretích strán sú cookies, ktoré nie sú vytvorené alebo spravované našim webom, ale treťou nezávislou stranou. Na našom webe aktuálne používame cookies tretích strán v rámci platformy Google Analytics.  Google Analytics používa cookies na analýzu Vašej návštevy na našom webe. Pre viac informácii ohľadne týchto cookies môžete navštíviť webové stránky prevádzkovateľa platformy https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sk.

 

Udelením súhlasu s používaním analytických súborov cookies prostredníctvom platformy Google Analytics súhlasíte s tým, že môžeme na Vašom počítači ukladať cookies prostredníctvom nášho webu.

 

Súhlas s používaním analytických súborov cookies prostredníctvom platformy Google Analytics môžete kedykoľvek odvolať vo Vašom webovom prehliadači alebo na stránkach http://www.aboutads.info/choices alebo http://www.youronlinechoices.eu.

 

 

Ako môžem súbory cookies kontrolovať alebo vymazať? 

 

Väčšina prehliadačov prijíma súbory cookies automaticky. Ak súbory cookies nechcete používať, budete ich musieť aktívne odstrániť alebo zablokovať. Ak odmietnete používanie súborov cookies, budete môcť navštíviť našu webovú stránku, ale niektoré funkcie nemusia správne fungovať. Pokiaľ si tak prajete urobiť, môžete zvoliť možnosť odmietnuť či blokovať súbory cookies zmenou nastavenia Vášho internetového prehliadača. Pre viac informácii využite návod poskytnutý Vašim internetovým prehliadačom.