Články

 • Aké zmeny priniesla novela zákona o vlastníctve bytov od 1.11.2018?

  Problematika vlastníctva bytov sa dotýka mnohých z nás. Zákon č. 283/2018 Z.z. (ďalej len „Novela“) zaviedol do zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov niekoľko zmien, ktoré by Vás ako vlastníka bytu mohli zaujímať.


   čítať viac
 • Zákon o osobitnom odvode pre obchodné reťazce

  Od 1. januára 2019 vstúpil do účinnosti zákon č. 385/2018 Z. z. o osobitnom odvode obchodných reťazcov a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorý zavádza novú, a pomerne kontroverznú, povinnosť obchodných reťazcov platiť osobitné odvody. Účelom tejto úpravy je zabezpečiť spravodlivejšie prerozdelenie pridanej hodnoty v rámci dodávateľského potravinového reťazca od prvovýroby až po predaj. Prečítajte si ďalej na koho sa osobitný odvod vzťahuje, v čom spočíva a aké sú sankcie v prípade neplatenia.

   čítať viac
 • MÁTE E-SHOP? BUDE VÁS ZAUJÍMAŤ NOVÝ ZÁKAZ TZV. GEO-BLOCKINGU od 3.12.2018

  V praxi niektorí prevádzkovatelia najmä menších e-shopov z rôznych dôvodov bránili zákazníkom zo zahraničia v prístupe k online obchodu a nákupu tovaru v ňom. Dôvody, ktoré ich k tomu vedú sú rôzne, napr. odlišné právne prostredie, ním spôsobená právna neistota, riziká súvisiace s odlišnou reguláciou ochrany spotrebiteľa, odlišné právne predpisy o označovaní, zdaňovaní, nákladoch na dodanie, a pod. Logickým rozhodnutím niektorých e-shopov preto bolo do zahraničia radšej nedodávať a prípadné právne riziko takto eliminovať.

   čítať viac

Články uvedené v tejto sekcii obsahujú všeobecné informácie ohľadne aktuálnej právnej úpravy, nepredstavujú však poskytovanie právnych služieb, z ktorých by advokátskej kancelárii Škubla & Partneri s.r.o. vyplývali konkrétne práva či povinnosti. V prípade záujmu o odbornú konzultáciu konkrétneho prípadu nás, prosím, neváhajte kontaktovať.