Kariéra

V advokátskej kancelárii Škubla & Partneri pravidelne rozširujeme náš tím o nových advokátov, advokátskych koncipientov, právnych asistentov a ďalší odborný personál. V prípade, že máte záujem pridať sa k nám, vyplňte nasledujúci formulár a odošlite nám ho. Všetkým záujemcom ďakujeme za prejavený záujem pracovať v našej firme. Dovoľujeme si Vás však informovať, že pozvaní na osobný pohovor budú iba vybraní uchádzači. Ďakujeme za pochopenie.


Súhlasím, aby advokátska kancelária Škubla & Partneri s. r. o. so sídlom Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, tel. +421 (2) 577 88 800, 810, e-mail: office@skubla.sk  v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) spracovala moje osobné údaje, a to najmä titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, emailová adresa, telefón, údaje o kvalifikácií a profesionálnych slušnostiach, fotografiu a ďalšie osobné údaje, ktoré sú uvedené v priloženom životopise a motivačnom liste, a to výlučne na účely vedenia databázy uchádzačov o pracovnú pozíciu. Tento súhlas udeľujem na dobu troch rokov od jeho udelenia, pričom je ho možné kedykoľvek aj pred uplynutím uvedenej doby odvolať elektronicky, telefonicky alebo písomne na adresy uvedené v úvode.


Maximálna velkosť súboru: 2 MB
Maximálna velkosť súboru: 2 MB