Akvizícia Sberbank

Akvizícia Sberbank Slovensko. Škubla & Partneri asistovali klientovi ako kupujúcemu pri nadobudnutí Sberbank Slovensko. Ako generálny právny poradca Škubla & Partneri sprevádzajú klienta celým akvizičným procesom od hĺbkového pred-akvizičného auditu, rokovaní ohľadne SPA, plnenia odkladacích podmienok, a v regulačných procesoch získania súhlasu Protimonopolného úradu SR a ECB s nadobudnutím banky.