Certifikát o absolvovaní školenia o dohľade nad dodržiavaním protikorupčnej legislatívy

S potešením oznamujeme, že sme úspešne absolvovali celodenné certifikované školenie zamerané na prehĺbenie znalostí našich advokátov v oblasti regulácie zameranej na boj s legalizáciou príjmov z trestnej činnosti v rámci americkej, britskej, EU, OECD a slovenskej legislatívy.


Obsahovo intenzívne školenie zahŕňalo informácie o aktuálnom legislatívnom dianí v tejto oblasti, trendoch určených US-Department of Justice (DOJ) and the Securities and Exchange Commission (SEC), ako aj o nedávnych rozhodnutiach amerických súdov, ktoré v r. 2016-2017 viedli k rekordnej výške uložených pokút a trestno-právnych sankcií. Tento tréning je neoceniteľný najmä pri právnej podpore nadnárodným spoločnostiam podliehajúcim US a UK právu.