Koncentrácia Penty a Petit Press

Dňa 3. júna 2016 schválil Protimonopolný úrad SR koncentráciu, ktorá spočíva v spoločnej kontrole nad jedným z najvýznamnejších vydavateľstiev na Slovensku, vydavateľstvom Petit Press, a.s. spoločnosťami  Prvá slovenská investičná skupina, a.s., ktorá vykonávala kontrolu nad podnikateľom aj v minulosti a PENTA INVESTMENTS LIMITED, ktorá už v tejto oblasti pôsobí aj prostredníctvom najväčšej slovenskej mediálnej spoločnosti News and Media Holding, a.s.