Ocenenia pre Škubla & Partneri v súťaži Právnická firma roka 2016

Vo štvrtom ročníku súťaže Právnická firma roka 2016, ktorú organizoval Týždenník TREND v spolupráci s EPRAVO.SK, bola naša kancelária vyhlásená a ocenená ako:


veľmi odporúčaná advokátska kancelária pre oblasť Hospodárskej súťaže
odporúčaná advokátska kancelária pre oblasť Developerských projektov a nehnuteľností
odporúčaná advokátska kancelária pre oblasť Fúzií a akvizícií
odporúčaná advokátska kancelária pre oblasť Sporovej agendy.


Rebríček výsledkov súťaže Právnická firma roka 2016 zostavila nezávislá skupina hodnotiteľov z radov firiem a inštitúcií, ako aj vydavateľstvo epravo.sk ako nezávislý subjekt dlhodobo monitorujúci činnosť právnikov. Kancelárií, ktoré tento rok poskytli svoje údaje na hodnotenie, bolo 56. Do súťaže sa zapojili všetci významní hráči na trhu právnych služieb.