Ocenenie pre Corporate/M&A od Chambers & Partners

Sme hrdí, že náš Corporate/M&A tím opäť získal uznanie od Chambers & Partners, a to v podobe výborného hodnotenia v Chambers & Partners Europe 2021 Guide.


Získané hodnotenia vnímame ako významné úspechy, ktoré sú odrazom dôvery, ktorú nám naši klienti prejavujú a vyjadrením ich spokojnosti s kvalitou právnych služieb, ktoré im poskytujeme. Pri tejto príležitosti Vám vyjadrujeme, vážený klient, poďakovanie za spoluprácu, a tiež za to, že venujete pozornosť a čas na poskytnutie referencií o nás hodnotiteľom.