Právnická firma roka 2017

Za významný úspech považujeme výsledky 5. ročníka súťaže Právnická firma roka 2017 usporiadanej Týždenníkom TREND v spolupráci s EPRAVO.SK. Naša AK bola vyhlásená ako:

- odporúčaná advokátska kancelária pre oblasť Hospodárskej súťaže,

- odporúčaná advokátska kancelária pre oblasť Developerských projektov a nehnuteľností,

- odporúčaná advokátska kancelária pre oblasť Fúzií a akvizícií,

- odporúčaná advokátska kancelária pre oblasť Bankovníctva a financií,

- odporúčaná advokátska kancelária pre oblasť Sporovej agendy.


Rebríček výsledkov súťaže Právnická firma roka 2017 zostavila nezávislá skupina hodnotiteľov z radov firiem a inštitúcií, ako aj vydavateľstvo epravo.sk ako nezávislý subjekt dlhodobo monitorujúci činnosť právnikov. Kancelárií, ktoré tento rok poskytli svoje údaje na hodnotenie, bolo 64. Do súťaže sa zapojili všetci významní hráči na trhu právnych služieb.