The International Comparative Legal Guide to: Lending & Secured Finance 2019


Aktuálne vydanie International Comparative Legal Guide to Lending & Secured Finance 2019 bolo uverejnené. Jeho slovenská kapitola je zdarma k dispozícii tu.


Sprievodca poskytuje ucelený prehľad právnej úpravy týkajúcej sa oblasti úverovania a financovania v členení podľa jednotlivých krajín. Autormi kapitol sú poprední právnici a odborníci špecializujúci sa na túto oblasť.


My v Škubla & Partneri sme vďační našim dvom kolegom – Mariánovi Šulíkovi a Zuzane Moravčíkovej Kolenovej za príspevok do tejto praktickej a zaujímavej príručky.