Zmeny v pravidlách autorského práva

Dňa 26.3.2019 bol Európskym parlamentom prijatý kontroverzný návrh novej smernice o autorskom práve na digitálnom jednotnom trhu EÚ. Predmetom kritiky sa stalo predovšetkým ustanovenie článku 17, podľa ktorého má domáca legislatíva poskytovateľom služieb ako je Youtube alebo Facebook uložiť povinnosť zaviesť filtračné mechanizmy vo vzťahu k ich obsahu podliehajúcemu ochrane autorských práv.


Návrh smernice zasahuje taktiež poskytovateľov vyhľadávačov akým je Google, ktorým môže článok 11 potenciálne brániť vo využívaní mediálnych článkov, nakoľko tieto majú byť postavené na úroveň ochrany autorských diel. Návrh smernice musí ešte prejsť schvaľovacím procesom Európskej rady, pričom štáty takúto smernicu musia transponovať v lehote 12 mesiacov. [O prípadnom ďalšom vývoji sa dočítate viac na našom webe.]