foto
Mgr. Júlia
Palková
advokátsky koncipient
Tel: +421 (2) 577 88 800

ťažisková oblasť

Kvalifikácia

advokátsky koncipient, Slovenská advokátska komora (2020)

Pracovné skúsenosti

od 2019 Škubla & Partneri

2018 – 2019 HAVEL & PARTNERS

2018 - BDM Legal

Vzdelanie

2020 magister práv (Mgr.), Právnická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava

Jazykové znalosti

slovensky, anglicky

foto
Mgr. Peter
Vernarec
advokátsky koncipient
Tel: +421 (2) 577 88 800

ťažisková oblasť

Kvalifikácia

advokátsky koncipient, Slovenská advokátska komora (2019)


Pracovné skúsenosti

od 2017 Škubla & Partneri


2016 2017 CLS Čavojský & Partners


2015 - 2016 PRK Partners

Vzdelanie

2019 magister práv (Mgr.), Právnická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava

Jazykové znalosti

slovensky, anglicky

foto Mgr. Júlia Palková
foto Mgr. Peter Vernarec