foto
Mgr. Michal
Autrata
advokátsky koncipient
Tel: +421 (2) 577 88 800

ťažisková oblasť

Kvalifikácia

advokátsky koncipient, Slovenská advokátska komora (2017)

Pracovné skúsenosti

od 2017 Škubla & Partneri

2015 – 2017 HKP Legal

Vzdelanie

2017 magister práv (Mgr.), Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave

Jazykové znalosti

slovensky, anglicky

vybrané skúsenosti

  • poskytovanie právneho poradenstva a zastupovanie klienta v spore o ochranu práv k ochranným známkam a ochranou pred nekalosúťažným konaním
  • poskytovanie právneho poradenstva pri akvizícii majetku podliehajúcemu konkurzu
  • príprava komplexnej dokumentácie týkajúcej sa prevodu akcii mediálneho holdingu
foto
Mgr. Patrik
Führich
advokátsky koncipient
Tel: +421 (2) 577 88 800

ťažisková oblasť

Kvalifikácia

advokátsky koncipient, Slovenská advokátska komora (2018)


Pracovné skúsenosti

od 2015 Škubla & Partneri


Vzdelanie

2018 magister práv (Mgr.), Právnická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava


Jazykové znalosti

slovensky, anglicky


foto
Mgr. Alžbeta
Hromková
advokátska koncipientka
Tel: +421 (2) 577 88 800

ťažisková oblasť

Kvalifikácia

advokátsky koncipient, Slovenská advokátska komora (2017)

Pracovné skúsenosti

od 2016 Škubla & Partneri

Vzdelanie

2017 magister práv (Mgr.), Právnická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava

Jazykové znalosti

slovensky, anglicky

vybrané skúsenosti

  • poskytovanie právneho poradenstva pri realizácii projektu ,,SKYPARK“
foto
JUDr. Ing. Alexandra
Jamrišková
advokátska koncipientka
Tel: +421 (2) 577 88 800

ťažisková oblasť

Kvalifikácia

advokátsky koncipient, Slovenská advokátska komora (2015)

Pracovné skúsenosti

od 2018 Škubla & Partneri


2016 2018 HAVEL & PARTNERS


2015 2016 Hillbridges

Vzdelanie

2017 inžinier (Ing.), Obchodná fakulta, Ekonomická univerzita, Bratislava


2016 doktor práv (JUDr.), Paneurópska vysoká škola, Bratislava


2015 magister práv (Mgr.), Právnická fakulta, Paneurópska vysoká škola, Bratislava

Jazykové znalosti

slovensky, anglicky        

foto
Mgr. Dominika
Krajčová
advokátska koncipientka
Tel: +421 (2) 577 88 800

ťažisková oblasť

Kvalifikácia

advokátsky koncipient, Slovenská advokátska komora (2016)


Pracovné skúsenosti

od 2018 Škubla & Partneri


2013 2018 HAVEL & PARTNERS

Vzdelanie

2016 magister práv (Mgr.), Právnická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava


2015 Erasmus School of Law, Erasmus University Rotterdam, Holandsko – študijný program Erasmus

Jazykové znalosti

slovensky, anglicky

foto
Mgr. Marek
Longaj
advokátsky koncipient
Tel: +421 (2) 577 88 800

ťažisková oblasť

Kvalifikácia

advokátsky koncipient, Slovenská advokátska komora (2016)

Pracovné skúsenosti

od 2013 Škubla & Partneri


2012 Dražobná spoločnosť

Vzdelanie

2016 magister práv (Mgr.), Právnická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava


2015 Právnická fakulta, Univerzita vo Varšave, Poľsko – študijný program Erasmus

Jazykové znalosti

slovensky, anglicky

vybrané skúsenosti

  • poskytovanie právneho poradenstva v oblasti ochrany osobných údajov
  • poskytovanie právneho poradenstva pri príprave výstavby rezidenčného projektu „Obytný súbor Čulenova“
  • poskytovanie právneho poradenstva pri zastupovaní klienta v medzirezortnom pripomienkovom konaní
foto
Mgr. Simona
Martikánová
advokátska koncipientka
Tel: +421 (2) 577 88 800

ťažisková oblasť

Kvalifikácia

advokátsky koncipient, Slovenská advokátska komora (2018)

Pracovné skúsenosti

od 2017 Škubla & Partneri

2015 – 2017 Capitol Legal Group

Vzdelanie

2018 magister práv (Mgr.), Právnická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava

Jazykové znalosti

slovensky, anglicky

foto
Mgr. Baton
Murati
advokátsky koncipient
Tel: +421 (2) 577 88 800

ťažisková oblasť

Kvalifikácia

advokátsky koncipient, Slovenská advokátska komora

Pracovné skúsenosti

od 2014 Škubla & Partneri

Vzdelanie

2016 magister práv (Mgr.), Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave

Jazykové znalosti

slovensky, anglicky

vybrané skúsenosti

  • poskytovanie právneho poradenstva pri príprave výstavby rezidenčného projektu „Obytný súbor Čulenova“
  • poskytovanie právneho poradenstva pri výstavbe rezidenčného projektu „Rezidencie pri Mýte“
  • poskytovanie právneho poradenstva klientom v oblasti práva nehnuteľností
foto Mgr. Michal Autrata
foto Mgr. Patrik Führich
foto Mgr. Alžbeta Hromková
foto JUDr. Ing. Alexandra Jamrišková
foto Mgr. Dominika Krajčová
foto Mgr. Marek Longaj
foto Mgr. Simona Martikánová
foto Mgr. Baton Murati