foto
Mgr. Michal
Autrata
advokátsky koncipient
Tel: +421 (2) 577 88 800

ťažisková oblasť

Kvalifikácia

advokátsky koncipient, Slovenská advokátska komora (2017)

Pracovné skúsenosti

od 2017 Škubla & Partneri

2015 – 2017 HKP Legal

Vzdelanie

2017 magister práv (Mgr.), Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave

Jazykové znalosti

slovensky, anglicky

vybrané skúsenosti

 • poskytovanie právneho poradenstva a zastupovanie klienta v spore o ochranu práv k ochranným známkam a ochranou pred nekalosúťažným konaním
 • poskytovanie právneho poradenstva pri akvizícii majetku podliehajúcemu konkurzu
 • príprava komplexnej dokumentácie týkajúcej sa prevodu akcii mediálneho holdingu
foto
Mgr. Patrik
Führich
advokátsky koncipient
Tel: +421 (2) 577 88 800

ťažisková oblasť

Kvalifikácia

advokátsky koncipient, Slovenská advokátska komora (2018)


Pracovné skúsenosti

od 2015 Škubla & Partneri


Vzdelanie

2018 magister práv (Mgr.), Právnická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava


Jazykové znalosti

slovensky, anglicky


vybrané skúsenosti

 • poskytovanie právneho poradenstva pri realizácii projektu „Rezidencie Pri Mýte“
 • poskytovanie právneho poradenstva klientom v oblasti práva nehnuteľností
 • poskytovanie právneho poradenstva klientom v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a registra partnerov verejného sektora
foto
Mgr. Róbert
Hammer
advokátsky koncipient
Tel: +421 (2) 577 88 800

ťažisková oblasť

Kvalifikácia

advokátsky koncipient, Slovenská advokátska komora (2019)

Pracovné skúsenosti

od 2019 Škubla & Partneri


2016 – 2019 AZARIOVÁ & RUŽBAŠÁN Law firm


2016 KONRES – správca konkurznej podstaty


Vzdelanie

2019 magister práv (Mgr.), Právnická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice

Jazykové znalosti

slovensky, anglicky

foto
Mgr. Alžbeta
Hromková
advokátska koncipientka
Tel: +421 (2) 577 88 800

ťažisková oblasť

Kvalifikácia

advokátsky koncipient, Slovenská advokátska komora (2017)

Pracovné skúsenosti

od 2016 Škubla & Partneri

Vzdelanie

2017 magister práv (Mgr.), Právnická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava

Jazykové znalosti

slovensky, anglicky

vybrané skúsenosti

 • poskytovanie právneho poradenstva pri realizácii projektu ,,SKYPARK“
foto
Mgr. Dominika
Krajčová
advokátska koncipientka
Tel: +421 (2) 577 88 800

ťažisková oblasť

Kvalifikácia

advokátsky koncipient, Slovenská advokátska komora (2016)


Pracovné skúsenosti

od 2018 Škubla & Partneri


2013 2018 HAVEL & PARTNERS

Vzdelanie

2016 magister práv (Mgr.), Právnická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava


2015 Erasmus School of Law, Erasmus University Rotterdam, Holandsko – študijný program Erasmus

Jazykové znalosti

slovensky, anglicky

foto
Mgr. Marek
Longaj
advokátsky koncipient
Tel: +421 (2) 577 88 800

ťažisková oblasť

Kvalifikácia

advokátsky koncipient, Slovenská advokátska komora (2016)

Pracovné skúsenosti

od 2013 Škubla & Partneri


2012 Dražobná spoločnosť

Vzdelanie

2016 magister práv (Mgr.), Právnická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava


2015 Právnická fakulta, Univerzita vo Varšave, Poľsko – študijný program Erasmus

Jazykové znalosti

slovensky, anglicky

vybrané skúsenosti

 • poskytovanie právneho poradenstva v oblasti ochrany osobných údajov
 • poskytovanie právneho poradenstva pri príprave výstavby rezidenčného projektu „Obytný súbor Čulenova“
 • poskytovanie právneho poradenstva pri zastupovaní klienta v medzirezortnom pripomienkovom konaní
foto
Mgr. Erik
Mateášik
advokátsky koncipient
Tel: +421 (2) 577 88 800

ťažisková oblasť

Kvalifikácia

advokátsky koncipient, Slovenská advokátska komora (2018)


Pracovné skúsenosti

od 2019 Škubla & Partneri


2018 - 2019 Law & Trust


2017 - 2018 Dentons


2016 - 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky


2014 - 2016 PRK Partners

Vzdelanie

2018 magister práv (Mgr.), Právnická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava

Jazykové znalosti

slovensky, anglicky        

foto
Mgr. Baton
Murati
advokátsky koncipient
Tel: +421 (2) 577 88 800

ťažisková oblasť

Kvalifikácia

advokátsky koncipient, Slovenská advokátska komora

Pracovné skúsenosti

od 2014 Škubla & Partneri

Vzdelanie

2016 magister práv (Mgr.), Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave

Jazykové znalosti

slovensky, anglicky

vybrané skúsenosti

 • poskytovanie právneho poradenstva pri príprave výstavby rezidenčného projektu „Obytný súbor Čulenova“
 • poskytovanie právneho poradenstva pri výstavbe rezidenčného projektu „Rezidencie pri Mýte“
 • poskytovanie právneho poradenstva klientom v oblasti práva nehnuteľností
foto
Mgr. Dominika
Šedá
advokátska koncipientka
Tel: +421 (2) 577 88 800

ťažisková oblasť

Kvalifikácia

advokátsky koncipient, Slovenská advokátska komora (2018)

Pracovné skúsenosti

od 2019 Škubla & Partneri

2016 – 2017 Nitschneider & Partners

Vzdelanie

2018 magister práv (Mgr.), Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Jazykové znalosti

slovensky, anglicky

foto
Mgr. Peter
Vernarec
advokátsky koncipient
Tel: +421 (2) 577 88 800

ťažisková oblasť

Kvalifikácia

advokátsky koncipient, Slovenská advokátska komora (2019)


Pracovné skúsenosti

od 2017 Škubla & Partneri


2016 2017 CLS Čavojský & Partners


2015 - 2016 PRK Partners

Vzdelanie

2019 magister práv (Mgr.), Právnická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava

Jazykové znalosti

slovensky, anglicky

foto Mgr. Michal Autrata
foto Mgr. Patrik Führich
foto Mgr. Róbert Hammer
foto Mgr. Alžbeta Hromková
foto Mgr. Dominika Krajčová
foto Mgr. Marek Longaj
foto Mgr. Erik Mateášik
foto Mgr. Baton Murati
foto Mgr. Dominika Šedá
foto Mgr. Peter Vernarec