foto
Mgr. Baton
Murati
odborný právny zamestnanec
Tel: +421 (2) 577 88 800

ťažisková oblasť

Pracovné skúsenosti

od 2014 Škubla & Partneri

Vzdelanie

2016 magister práv (Mgr.), Právnická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava

Jazykové znalosti

slovensky, anglicky

vybrané skúsenosti

  • poskytovanie právneho poradenstva pri príprave výstavby rezidenčného projektu „Obytný súbor Čulenová“
  • poskytovanie právneho poradenstva pri výstavbe rezidenčného projektu „Rezidencie pri Mýte“
  • poskytovanie právneho poradenstva klientom v oblasti práva nehnuteľností
foto
Mgr. Patrik
Führich
advokátsky koncipient
Tel: +421 (2) 577 88 800

ťažisková oblasť

Kvalifikácia

advokátsky koncipient, Slovenská advokátska komora (2018)


Pracovné skúsenosti

od 2015 Škubla & Partneri


Vzdelanie

2018 magister práv (Mgr.), Právnická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava


Jazykové znalosti

slovensky, anglicky


vybrané skúsenosti

  • poskytovanie právneho poradenstva pri realizácii projektu „Rezidencie Pri Mýte“
  • poskytovanie právneho poradenstva klientom v oblasti práva nehnuteľností
  • poskytovanie právneho poradenstva klientom v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a registra partnerov verejného sektora
foto
Mgr. Nikoleta
Harmannová
advokátsky koncipient
Tel: +421 (2) 577 88 800

ťažisková oblasť

Kvalifikácia

advokátsky koncipient, Slovenská advokátska komora (2021)

Pracovné skúsenosti

od 2020 Škubla & Partneri

 

2018 - 2020 V4 Legal

 

2018 PRK Partners

Vzdelanie

2021 magister práv (Mgr.), Právnická fakulta, Trnavská univerzita, Trnava

Jazykové znalosti

slovensky, anglicky

foto
Mgr. Erik
Mateášik
advokátsky koncipient
Tel: +421 (2) 577 88 800

ťažisková oblasť

Kvalifikácia

advokátsky koncipient, Slovenská advokátska komora (2018)


Pracovné skúsenosti

od 2019 Škubla & Partneri


2018 - 2019 Law & Trust


2017 - 2018 Dentons


2016 - 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky


2014 - 2016 PRK Partners

Vzdelanie

2018 magister práv (Mgr.), Právnická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava

Jazykové znalosti

slovensky, anglicky        

foto
Mgr. Ján
Mozoľ
advokátsky koncipient
Tel: +421 (2) 577 88 800

ťažisková oblasť

Kvalifikácia

advokátsky koncipient, Slovenská advokátska komora (2021)

Pracovné skúsenosti

od 2019 Škubla & Partneri

 

2018 - 2019  RELEVANS

 

2017 – 2018 GEFCO Slovakia 

Vzdelanie

2021 magister práv (Mgr.), Právnická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava

Jazykové znalosti

slovensky, anglicky

foto
Mgr. Júlia
Palková
advokátsky koncipient
Tel: +421 (2) 577 88 800

ťažisková oblasť

Kvalifikácia

advokátsky koncipient, Slovenská advokátska komora (2020)

Pracovné skúsenosti

od 2019 Škubla & Partneri

2018 – 2019 HAVEL & PARTNERS

2018 - BDM Legal

Vzdelanie

2020 magister práv (Mgr.), Právnická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava

Jazykové znalosti

slovensky, anglicky

foto
Mgr. Dominika
Šedá
advokátska koncipientka
Tel: +421 (2) 577 88 800

ťažisková oblasť

Kvalifikácia

advokátsky koncipient, Slovenská advokátska komora (2018)

Pracovné skúsenosti

od 2019 Škubla & Partneri

2016 – 2017 Nitschneider & Partners

Vzdelanie

2018 magister práv (Mgr.), Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Jazykové znalosti

slovensky, anglicky

foto
Mgr. Peter
Vernarec
advokátsky koncipient
Tel: +421 (2) 577 88 800

ťažisková oblasť

Kvalifikácia

advokátsky koncipient, Slovenská advokátska komora (2019)


Pracovné skúsenosti

od 2017 Škubla & Partneri


2016 2017 CLS Čavojský & Partners


2015 - 2016 PRK Partners

Vzdelanie

2019 magister práv (Mgr.), Právnická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava

Jazykové znalosti

slovensky, anglicky

foto Mgr. Baton Murati
foto Mgr. Patrik Führich
foto Mgr. Nikoleta Harmannová
foto Mgr. Erik Mateášik
foto Mgr. Ján Mozoľ
foto Mgr. Júlia Palková
foto Mgr. Dominika Šedá
foto Mgr. Peter Vernarec