foto
Mgr. Ján
Mozoľ
advokátsky koncipient
Tel: +421 (2) 577 88 800

ťažisková oblasť

Kvalifikácia

advokátsky koncipient, Slovenská advokátska komora (2021)

Pracovné skúsenosti

od 2019 Škubla & Partneri

 

2018 - 2019  RELEVANS

 

2017 – 2018 GEFCO Slovakia 

Vzdelanie

2021 magister práv (Mgr.), Právnická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava

Jazykové znalosti

slovensky, anglicky

foto
Mgr. Júlia
Palková
advokátsky koncipient
Tel: +421 (2) 577 88 800

ťažisková oblasť

Kvalifikácia

advokátsky koncipient, Slovenská advokátska komora (2020)

Pracovné skúsenosti

od 2019 Škubla & Partneri

2018 – 2019 HAVEL & PARTNERS

2018 - BDM Legal

Vzdelanie

2020 magister práv (Mgr.), Právnická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava

Jazykové znalosti

slovensky, anglicky

foto
Mgr. Dominika
Šedá
advokátska koncipientka
Tel: +421 (2) 577 88 800

ťažisková oblasť

Kvalifikácia

advokátsky koncipient, Slovenská advokátska komora (2018)

Pracovné skúsenosti

od 2019 Škubla & Partneri

2016 – 2017 Nitschneider & Partners

Vzdelanie

2018 magister práv (Mgr.), Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Jazykové znalosti

slovensky, anglicky

foto
Mgr. Peter
Vernarec
advokátsky koncipient
Tel: +421 (2) 577 88 800

ťažisková oblasť

Kvalifikácia

advokátsky koncipient, Slovenská advokátska komora (2019)


Pracovné skúsenosti

od 2017 Škubla & Partneri


2016 2017 CLS Čavojský & Partners


2015 - 2016 PRK Partners

Vzdelanie

2019 magister práv (Mgr.), Právnická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava

Jazykové znalosti

slovensky, anglicky

foto Mgr. Ján Mozoľ
foto Mgr. Júlia Palková
foto Mgr. Dominika Šedá
foto Mgr. Peter Vernarec